Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Bölgesel Anestezi ile Ameliyat

Ağrı ekibi, ameliyat geçirecek hastalara perioperatif (ameliyat esnasında ve sonrasında) akut ağrı yönetimini sağlar. Burada da ençok rejyonal anestezi dediğimiz bölgesel anestezi tekniklerinden faydalanılır. Bölgesel anestezi, vücudunuzun ameliyat gerektiren kol, bacak veya bel gibi herhangi bir bölgesinden gelen ağrı hissini engellemek için, bir sinir kümesinin yakınına ilaç enjekte edilmesi işlemine denir. Bunu sağlamak için tek atışlı periferal sinir blokları, periferik sinir kateteri yerleştirme, lokal anestezik infüzyonlar ve sürekli nöraksiyal teknikler gibi akut ağrıyı yönetmek için çeşitli teknikler kullanılır.

Tanı

Cerrahi müdahalelerin bölgesel anesteziyle gerçekleştirilmesinin hastalara getirdiği birçok avantajları bulunmaktadır. Bu avantajları şu şekildekilde sıralayabiliriz. Bazı hastalar genel anestezi altında ameliyat olarak kontrolü kaybetmek istemezler. Hasta genel anestezi korkusu yaşamaz. İşlem sırasında hasta ile iletişim kurulabilir. Hastanın bilinci korunduğu için solunumu etkilenmez. Etkin postoperatif analjezi sağlanmış olur. Bölgesel anesteziyle operasyon geçiren hastalarda ameliyat sonrasındaki ağrılar yok denecek kadar azdır. Yara iyleşmesi hızlı olur. Enfeksiyon riski düşüktür. Vücuttaki metabolik ve endokrin değişiklikler minimal düzeydedir. Ciddi akciğer problemi olan hastalarda genel anesteziden kaçınılmasını sağlar. Postoperatif yoğun bakım ihtiyacını azaltır. Acil olarak hastaneye gelen tok hastalarda cerrahinin ağrısız ve uyanık olarak yapılmasına imkan tanıdığı için kusmayı engeller. Böylelikle kusma içeriğinin akciğerlere kaçarak ciddi problemlere neden olması engellenmiş olur. Derin ven trombozu oluşumu ve buna bağlı olarak akciğerlere pıhtı atma olayı daha azdır. Ameliyat sonrasında sersemlik hissi, bulantı, kusma gibi yakınmalar genel anesteziye göre daha az görülür. Böylelikle hastalar ağızdan beslenmeye daha erken başlayabilirler ve daha erken mobilize olabilirler. Buna bağlı olarak çoğu hasta daha erken taburcu olabilir. Hastaların erken rehabilitasyonu ve erken taburculuğu iş kaybını önlediği gibi maliyetleri de düşürür.

Tedavi

Tüm bu nedenlerden dolayı bölgesel anestezi ameliyat olacak hastasının konforu ve can güvenliği en üst düzeyde sağlanmış olmaktadır. Böylelikle bölgesel anestezi teknikleri ve postoperatif ağrı için rejyonal anestezinin kullanılması giderek önemli ve popüler durum haline gelmiştir.

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.