Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Açık ve Kapalı Ameliyatlar

Omurilik, omurga ve periferik sinir ameliyatlarında cerrahi teknik, ameliyatları yapılma şekline göre halk arasında açık ve kapalı cerrahi olarak isimlendirilmiştir. Akademik olarak daha küçük bir cilt insizyonu ve daha az sağlıklı doku hasarı ile yapılan operasyonlara minimal invazif cerrahi denmektedir. Burada cerrahi sahaya tüp ekartörler vasıtası ile ulaşılıp mikroskop yardımı ile yada endoskop kameraları ve tüpleri ile ulaşılarak az doku hasarı ile ameliyat yapılabilir. Endoskopik yada mikroskopik boyun bel ve sırt fıtığı ve dar kanal ameliyatları bunlara örnektir.

Avantaj ve dezavantaj

Bazı ameliyatlarda minimal invazif, diğer bir değişle “kapalı cerrahiler” mümkündür. Bunun avantajı ameliyat daha küçük kesiden yapılır, dolayısıyla doku iyileşmesi daha çabuk olur, daha az kanama beklenir, hastanede kalış süresi daha azdır ve ağrının daha az olması beklenir. Ancak açık cerrahiye göre cerrahın görüş alanı genellikle daha kısıtlıdır.

Ancak, bazı hastalıklar o kadar büyük yer tutar ve tedavi etmesi o kadar teknik zorluk içerir ki, ameliyatı en geniş şekilde yapmak, geniş bir görüş alanına sahip olmak ve pek çok anatomik bölgeyi kontrol etmek gerekebilir. Bu durumlarda büyük, açık geniş cerrahiler kaçınılmazdır.

Açık ameliyatlar

Aslında “açık cerrahi” olarak adlandırılan cerrahi tipi klasik cerrahi ameliyatlarını tanımlamaktadır. Genellikle gerektiği kadar cilt kesisi ile cerrahi alana ulaşılır. Takiben ameliyat yapıldıktan sonra tüm katlar ve cilt kapatılır. Bu teknikler ile bu en zor ameliyatları yapmaya alışkın tecrübeli cerrahlar, ne mutlu ki bu geniş açılışları kullanırlar.

Omurgada açık ameliyatlarda genellikle büyük cilt kesileri ile omurganın bir kısmının çıkartılması, omurga tümörü ve enfeksiyonu ameliyatları, skolyoz ve kifoz ameliyatları dahildir. Burada kapanışta tüm katlar eski anatomisine uygun olarak kapatılır. Omurganın bazı hastalıklarında patolojiye omuriliğe hasar vermeden ulaşmak bazen o kadar zordur ki, en geniş şekilde açıp ameliyatı yapmak için birçok zor teknik tarif edilmiştir. Başarı ancak bu teknikler kullanılırsa ulaşılabilir.

Kapalı ameliyatlar

Kapalı cerrahi olarak bilinen ameliyatlar daha çok küçük cerrahi kesilerden yapılan ameliyatlar olarak bilinir. Bu ameliyatların genellikle bir tüp içinden yapılması, bir kamera ile görüntülenmesi, hastanın hemen hastaneden taburcu olması beklenir.

Omurga kapalı ameliyatlarına endoskopik bel fıtığı ameliyatları, torakoskopik sırt fıtığı, omurilik arteriovenöz malformasyonu gibi damar hastalıklarında kasıktan yapılan endovaskuler tedaviler dahildir. Ayrıca omuriliğe kapalı yolla ağrı pili uygulaması yapılabilir.

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.