Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Omurga Cerrahisinde Endoskop Kullanımı

Omurga cerrahisinde nöroendoskop, normal dokuya minimal hasar yaptığı için, komplikasyon oranları az olduğu için ve sonuçları iyi olduğu için kullanılır. Endoskop ve endoskop için özel üretilmiş enstrumanları kullanan bir cerrah, omurga ve omurilik için kompleks operasyonları, küçük bir insizyondan minimal invazif bir girişim olarak yapar. Cerrahi pratikte teknoloji kullanımı her geçen gün artmaktadır.

Optik, yüksek rezolusyonlu kamera, ışık kaynağı, yüksek hızlı drill, irrigasyon pompaları gibi teknolojik malzemedeki hızlı gelişmeler, minimal invazif omurga cerrahisini boyun, sırt ve bel omurgasında kullanılan birçok endoskopik teknik ile karşılaştırdı. Endoskopik omurga cerrahisinin avantajları, daha az doku diseksiyonu, daha az kan kaybı, daha az nedbe dokusu, kısa hastane yatışı, daha çabuk fonksiyonel iyileşme, daha kaliyeli yaşam ve iyi kozmetik sonuçlardır. İlk başlangıçta spinal endoskopi sadece belde ve disk hernilerinde kullanılmaktaydı. Şimdi boyun ve sırt bölgesinde kullanılmakta. Sadece fıtıklarda değil, dar kanallar, stabilizasyon cerrahisinde de kullanılmaya başlandı. Endoskopik cerrahi iyi eğitimli ellerde, doğru teşhis ve doğru endikasyon ile açık cerrahi kadar başarılı olmaktadır. Bunun için cerrahi öncesi çok iyi ve detaylı görüntülemeye ihtiyaç vardır.

Endoskopik spinal cerrahi en sık lomber disk hastalıklarında (bel fıtığı) uygulanır. İnterlaminar ve transforaminal yöntemler vardır. Ayrıca servikal disk hernilerinde (boyun fıtığı) de boyuna önden yada arkadan yaklaşılarak yapılan endoskopik yöntemler vardır.

Sırt fıtıkları için “perkutan endoskopik transpedikuler torasik diskektomi” gibi yöntemler vardır. Sırt omurgasına doğrudan göğüs kafesi geçilerek omurga gövdesine yandan ulaşılabilir. Buradaki fıtık, tümör, enfeksiyon gibi patolojilere torakoskopik yöntem ile müdahale edilebilir. Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) tekniği endoskopik yöntemlerden birisidir. Bu yöntemi göğüs cerrahları yıllardır akciğer ve görüs kafesi hastalıklarını tedavi etmekte kullanmışlardır. Üst düzey optik kameralar ve video ekranları ile göğüs kafesinden küçük kesiler ile tüpler yardımı ile göğüs boşluğuna girilir.

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.