Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Epiduroskopi

Lomber bölgeden geçirilmiş olan bir cerrahiden sonra oluşan iyileşme dokusunun beldeki sinirleri sarması, sıkıştırması neticesinde bel ve bacaklarda ağrılar görülebilir. Epiduroskopinin amacı, fizik tedavi metodlarına cevap vermeyen bu ağrıları geçirmek için, bu bölgedeki sinirlerin etrafını açmak, etraf iyileşme dokusundan (skar) ayırmaktır. Bu işleme epidural yapışıklıkların açılması, epidural lysis of adhesions, epidural nöroplasti yada epidural adezyolizis gibi isimler verilmektedir.

Bu amaçla ciltten perkutan olarak (bir iğne kanalının içinden) omurilik zarının etrafındaki epidural aralığa girilir. Kateter sakrum (kuyruksokumu) kemiğinin hiatusundan yani alt ucundaki açıklıktan girebileceği gibi, omurganın sinirlerinin çıktığı foramenlerden yada interlaminer bölgeden girebilir. Bu işlem lokal anestezi altında yapılır. Kateter ucundaki fiberoptik endoskopi kamerası ile lezyon görülerek kateter hareket ettirilir ve bu doku yapışıklıkları mekanik olarak açılmaya çalışılır (mekanik). Aynı zamanda epidural aralığa hatta sinir kökünün tam üstüne bazı ilaçlar enjekte edilerek de bu yapışıklıklar açılmaya çalışılır (kimyasal). Ayrıca aynı yolla, enjeksiyon yerine radyofrekans uygulanabilir (radyofrekans). Epiduroskopide yapışıklıkları açmak için bir yöntem de lazer kullanılmasıdır (laser). Bu işlem sırasında analjezik tedavilerin de uygulanması hastaların hızlı bir şekilde ağrıdan kurtulmasına yardımcı olur.

Etkinliği

Dünya genelinde yapılan araştırmaların sonuçları genel olarak pozitif olsa da karışık sonuçlar bildirilmiştir. Yapışıklıkların epiduroskopi ile açılması işlemi eğer epidural enjeksiyonlar ile, ve belli bir periotta 4-6 kez gibi çoklu olarak yapıldığında ağrının giderilmesinde belli bir süre etkin olabilir. Benzer sonuçlar radyofrekans kullanılan hastalarda da görülmektedir.

Yan etkiler

Epiduroskopinin yan etkilerinin genel olarak nadir olduğu bildirilmektedir. Kanama, enfeksiyon, sinir hasarı, beyin omurilik sıvısı kaçağı ve başağrısı sık görülen komplikasyonlardandır. Omurilik basısı, görme kaybı retinal kanama, lazer kullanımına bağlı sinir köklerine ısı hasarına bağlı kuvvet kaybı, allerjik reaksiyonlar, enfeksiyon ve menenjit gibi yan etkilerin görülebileceği bildirilmiştir. Bu etkiler hep lomber (bel) bölgeye yapılan girişimler için anlatılmıştır. Epiduroskopi servikal yani boyun omurgasına, boyun fıtığı yada boyunda dar kanal için uygulandığında komplikasyonlar daha fazladır.

Sonuç olarak tedaviden fayda gören hastalar bildirilmekle birlikte etkinliği halen tartışmalıdır.

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.