Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Omurgada Minimal İnvazif Ameliyatlar

Minimal invazif cerrahi genel anlamıyla, büyük bir cerrahi kesi ve açılış yerine küçük açılış ile yapılan cerrahi işlemi kasteder. Bu sayede, klasik açık cerrahiye göre daha hızlı iyileşme ve ameliyat sonrası ağrısının daha az olmasını bekleriz. Minimal invazif robotik cerrahi ile genel cerrahi, jinekoloji, üroloji ve kalp ameliyatları gibi işlemler yapılabilir. Bu sayede küçük kesi, daha az ağrı, düşük enfeksiyon riski, kısa hastane yatışı, çabuk iyileşme ve daha az kan kaybı hedeflenir. Bunun dışında endoskopik cerrahi genel cerrahide batında laparoskopik cerrahi, göğüs kafesinde torakoskopik cerrahi yada keyhole cerrahi olarak yapılagelmektedir. Bu minimal invazif yöntemler iç organlara ulaşmak için küçük bir kesiden giren, kamera içeren endoskopları kullanır. Burada da küçük kesi, daha az ağrı, düşük enfeksiyon riski, kısa hastane yatışı, çabuk iyileşme ve daha az kan kaybı hedeflenir.

Endoskopi

Endoskoplar küçük tüplerdir. İçinden genellikle cerrahi sahayı görmemizi sağlayan kameralar ve ameliyatı yapmamızı sağlayan cerrehi aletlerimiz geçer. Bu gelişmiş aletler ile beynin boşluklarına bir raptiye başı kadar insizyon ile girilebilir, içerideki yapılar gözlenebilir. Cerrahi aletler normal beyne az zarar vererek, dokuyu kesebilir, örnek alabilir, anormal dokuyu ya da tümörü tahrip edebilir. Endoskoplar omurga ve omurilik hastalıklarından servikal disk hastalığı ve lomber disk hastalığında endoskopik ve mikroskopik diskektomi kullanılabilir. Torakal disk (sırt fıtığı) hastalığında ve sırt omurlarının tümörlerinde ve enfeksiyonlarında torakoskopik diskektomi yapılabilir. Burada göğüs kafesine torakoskopi denen bir endoskop ile girilerek cerrahi işlem yapılır. Omurgayı tutan akciğer tümörlerinde de minimal invaziv yöntemlerle hem tutulan omurga hem de tutulan akciğer aynı seansta çıkartılabilir. Bunun dışında dar kanal hastalığı, bazı omurilik tümörleri minimal invazif yöntemlerle ameliyat edilebilir.

Perkutan enstrumantasyon

Omurgada instabilite olan fakat cildin açılmasını gerektirecek durumu olmayan hastalara perkutan enstrumantasyon yapılabilir. Burada ameliyathanede skopi (rontgen) eşliğinde cilde birer santimetrelik kesiler ile vidalar yerleştirilip stabilizasyon yapılabilir.

Skolyoz ameliyatları

Yakın zaman önce geliştirilen ipli sistemlerle yapılan skolyoz ameliyatlarında göğüs kafesine (toraks) torakoskop ile girilerek minimal invaziv yöntemlerle vidalar konabilir ve iplerle skolyoz korreksiyonu sağlanabilir.

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.