Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Periferik Sinir Blokları (Enjeksiyon ve Radyofrekans)

Sinir blokları, periferik sinirler dediğimiz ve tüm vücudumuza yayılmış sinirlere yapılan müdahaleyi tanımlar. Sinir blokları için lokal anesteziklerin enjeksiyonları şeklinde uygulanır. Dahası, analjezik etkileri tipik olarak sinir blokajının neden olduğu anestezi süresinin ötesinde devam eder ve bazı hastalara birkaç hafta veya hatta aylarca ağrının giderilmesini sağlar. Periferik sinir blokajından sonraki bu uzun süreli analjezi, merkezi ağrı modülasyonu üzerindeki bir etkiye bağlı olabilir.

Sinir blokları ile ekstremite (kol, bacak) ağrısı, gövde ağrısı, bel ağrısı, yan kaburga ağrısı gibi vücudun pekçok yerindeki ağrılarda yararlı tedavi seçeneklerinden birisidir. Ek olarak, bu periferal sinir prosedürleri, migren ve küme baş ağrısı gibi birincil baş ağrısı bozukluklarında da etkili olabilir.

Radyofrekans nöroablasyon, kryonanaljezi ve geleneksel sinir bloğu enjeksiyonu ile aynı sonuçlara ulaşmak için aşırı ısının kullanılmasıdır. Sinire yakın bir prob yerleştirilir ve probun ucunda 40 ila 80 0C arasında ısı üretmek için radyo dalgaları kullanılır. Bu da hedeflenen sinirin tahrip olmasına ve ağrının kesilmesine neden olur. Bu işlem genellikle hasta sedasyon altındayken yapılır.

Vücudun farklı bölgelerinden kaynaklanan ağrı, farklı sinir blokları gerektirir. Örnekler şunları içerir:

Üst ekstremite

Kollara ve boyun-kol kavşağına uygulanan girişimleri içerir. Brakiyal pleksus sinir blokları, kollara gelen sinirlerin omurilikten çıkış yerlerine müdahale edilmesini tanımlar. Omuz, klavikula veya üst kol için interskalen blok yapılabilir. Keza Üst kol için supraklaviküler, dirsek ve altı için infraklaviküler blok yapılabilir. Boyun için servikal faset bloğu yapılabilir.

Boyun ve sırt sinir blokları

Daha çok boyun ve sırt ağrısında kullanılır. Ağrının lokalizasyonuna göre enjeksiyon tipi seçilir. Boyun için servikal epidural enjeksiyon, sırtın üst kısmı ve kaburgalar için torasik epidural enjeksiyonlar yapılabilir.

Göğüs ve karın sinir blokları

Göğüs ve karın ağrıları için paravertebral blok, göğüs ve kaburga için interkostal blok, alt karın için transvers abdominis düzlemiblokları, Bel ve kalça için lomber epidural blok yapılabilir. Celiac pleksus bloğu da bu grupta yapılır. Zona ağrısı için sinir blokajları, interkostal bloklar, kosta ağrısı için interkostal bloklar uygulanabilir.

Alt ekstremite sinir blokları

Pelvik bölge sorunları için hipogastrik pleksus bloğu; Koksiks ağrısı (koksidini, koksalji) için ganglion impar blokları yapılabilir. Uyluk, diz ve diz altı dahil bacağın önü için lomber pleksus bloğu; ön uyluğun tamamı, femur ve diz ekleminin çoğu ve kalça ekleminin bir kısmı için femoral blok yapılabilir. Dizaltı için popliteal sinir blokları, bacak, alt bacak, ayak bileği ve ayak arkası için de siyatik sinir bloğu yapılmaktadır. Diz ağrısı için genicular radyofrekans blokajı yapılabilir.

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.