Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Beyin Pili (Derin Beyin Stimülatörü, DBS)

Parkinson, distoni ve esansiyel tremor nörodejeneratif hastalıklardır. Bu hastalıklarda hareketi düzenleyen merkezlerde olan bozulma vardır.

Belirtiler

Hastalıkların ilk belirtileri vücudun farklı yerlerinde hareket zorlukları veya istemsiz hareketler, titremeler, yürüyüşün zorlaşması, tutukluk, konuşma bozuklukları ve yutma zorluğu olabilir. Bu hastalıklar genellikle nöroloji doktoru tarafından verilen ilaç tedavileri ile kontrol altında tutulurlar. Bazen hastalar ilaç tedavisine yanıtsız hele gelebilir. Hastalar medikal tedaviden fayda görmediğinde cerrahi tedavi uygulanabilir.

Cerrahi tedavi

Cerrahi tedavide amaç beyinde fonksiyonu bozuk olan yerlere pil takılarak hastaların şikayetlerini azaltmak ve kullandığı ilaçları kesmektir.

“Beyinde bozukluk olan belirli merkezlere elektrotlar takılarak merkezlerin uyarılmasına yönelik ameliyat yapılabilir. Ameliyat başlamadan hastaların kafasına çerçeve takılarak manyetik rezonans görüntüleme yapılır ve pil takılacak noktalar planlanır. Takiben hastalarda kafada iki küçük kesi ile kafa kemiğinde küçük delik açılır. Elektrotlar bu küçük deliklerden planlanan noktalara yerleştirilir. Ameliyat sırasında hastalar nöroloji doktoru tarafında muayene edilerek en uygun beyin alanı konfirme edilir. Sonra ise bu elektrotlar pilin bataryasına bağlanır ve pil göğüsde ciltaltına yerleştirilir. Ameliyattan sonra muayene ile pilin ayarları yapılarak hastaların tedavi ve takip edilir. Pillerin 4-7 sene içerisinde ömrü bittiğinde kısa bir ameliyatla, elektrotlar değiştirilmeden, göğüsde cilt altındakı bataryası değiştirilir.

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.