Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Baş Ağrısı ve Periferik Sinir Blokları

Kafatasının dış tarafındaki sinirlere yapılan müdahaleyi tanımlar. Sinir blokları için lokal anesteziklerin enjeksiyonları şeklinde uygulanır. Dahası, analjezik etkileri tipik olarak sinir blokajının neden olduğu anestezi süresinin ötesinde devam eder ve bazı hastalara birkaç hafta veya hatta aylarca ağrının giderilmesini sağlar. Periferik sinir blokajından sonraki bu uzun süreli analjezi, merkezi ağrı modülasyonu üzerindeki bir etkiye bağlı olabilir. Sinir blokları ile baş, boyun ağrısına ek olarak, bu periferal sinir prosedürleri, migren ve küme baş ağrısı gibi birincil baş ağrısı bozukluklarında da etkili olabilir.

Radyofrekans nöroablasyon, kriyoanaljezi ve geleneksel sinir bloğu enjeksiyonu ile aynı sonuçlara ulaşmak için aşırı ısının kullanılmasıdır. Sinire yakın bir prob yerleştirilir ve probun ucunda 40 ila 80 0C arasında ısı üretmek için radyo dalgaları kullanılır. Bu da hedeflenen sinirin tahrip olmasına ve ağrının kesilmesine neden olur. Bu işlem genellikle hasta sedasyon altındayken yapılır.

Baş ağrıları

Sinir blokları, baş ve boyun ağrısı olan hastalarda yararlı tedavi seçeneklerinden birisidir. Ek olarak, bu periferal sinir prosedürleri, migren ve küme baş ağrısı gibi birincil baş ağrısı bozukluklarında da etkili olabilir. Baş ağrısı için sinir blokları genellikle lidokain ve bupivakain gibi amid tipi lokal anesteziklerin enjeksiyonları şeklinde uygulanır. Merkezi ağrı modülasyonu üzerindeki bir etkiyle, uzun süreli, bazı hastalara birkaç hafta veya hatta aylarca ağrının giderilmesini sağlar.

Periferik sinir blokları için en yaygın olarak kullanılan hedef büyük oksipital sinirdir (GON). Yaygın olarak hedeflenen diğer sinirler, küçük oksipital sinir (LON) ve supratrochlear (STN), supraorbital (SON) ve aurikulotemporal sinirler (ATN) dahil olmak üzere trigeminal sinirin birkaç dalıdır. Periferik sinir blokları genellikle güvenli ve iyi tolere edilen prosedürlerdir ve ayakta tedavi ortamında gerçekleştirilebilir. Nörostimülasyon genellikle üst servikal ve suboksipital bölgeleri ve daha büyük oksipital sinirleri hedef alır.

Büyük oksipital sinir (GON) bloğu

Büyük oksipital sinir, boyunda, ikinci servikal sinirin arka kökünden doğar. Başın arka tarafının duyusunu sağlayan sinirdir. Baş arkası orta hattan, kulak arkasına kadar olan bölgenin kulağa yakın tarafında bulunur. Lokal anestezik kullanılarak, ince uçlu bir iğneyle yaklaşık 5 mm derinliğe uygulanır. Enjeksiyonlar tek taraflı veya çift taraflı yapılabilir.

Küçük oksipital sinir (LON) bloğu

Küçük oksipital sinir, boyunda, ikinci servikal sinirin arka kökünden ve bazen servikal pleksusun bir parçası olarak üçüncüsinir kökünden kaynaklanır. Başın arka tarafının lateral (yan) kısmının duyusunu alır. Enjeksiyon, büyük oksipital sinir bölgesinde ancak bu sefer kafa ortasına yakın bir yerden yapılır. Lokal anestezik enjeksiyonları ince uçlu bir iğneyle, yaklaşık 5 mm derinliğe, tek taraflı veya çift taraflı yapılır.

Supratrochlear (STN) ve supraorbital (SON) blok

Bu sinirler trigeminal sinirin oftalmik bölümünün en büyük dalı olan frontal sinirin terminal dallarıdır. Supraorbital sinir supraorbital foramen içinden çıkar. Supratroklear sinir ise 2 cm daha medialdedir. Bu iki dal, frontal kafa derisine ve alına, üst göz kapağının orta kısmına ve burnun köküne duyusal innervasyonu sağlar. Alında göz küresi hemen üstündeki bu sinirlere yaklaşımda çok ince iğneyle lokal anestezik ile blok yapılır.

Aurikulotemporal sinirler (ATN)

Aurikulotemporal sinir, parotis bezinin (kulak önündeki tükrük bezi) üst yüzeyinde temporomandibular eklemin, çene ekleminin arkasından yüzeye çıkar. Bu sinirin kutanöz dalları, tragusu, kulağın bitişik kulak kepçesinin bir kısmının duyusunu ve temporamandibular eklemin (çene eklemi) çoğuna duyusal innervasyon sağlar. Kulak kepçesinin hemen önünde 5 mm derinlikte 1 ml lokal anestezik enjekte edilir.

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.