Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Özgeçmiş

Yazdığı Kitap ve Kitap Bölümleri

KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ
 1. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Yardımcı Editör: Emre Acaroğlu. Sayfa: 385, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 2. Omurga ve omurilik tümörleri. Editörler: S. Dalbayrak, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16, 2014, Ankara
 3. Far lateral disk hernileri. Güncel Spinal Cerrahi Serisi Kitapları 2015/1, Editör: Erkan Kaptanoğlu Sayfa: 172, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 4. Acil Hastaya Yaklaşım. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Editör Yardımcıları: Aslı Kaptanoğlu, Fuat Türköz Çiner. Yakındoğu Üniversitesi Yayınları-1, İntertıp Yayınevi, 2014, Türkiye
 5. Spinal deformiteler. Editörler: S. Dalbayrak, O. Yaman, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:18, 2015, Ankara
 6. Konus ve Kauda bölgesi Patolojileri. Güncel Spinal Cerrahi Serisi Kitapları 2017/02. Konu Editörü: Doç. Dr. Hakan Emmez, Seri Editörü: Erkan Kaptanoğlu Sayfa: 105, İntertıp Yayınevi, 2017, Ankara
 
KİTAP BÖLÜMLERİ
 1. Erkan Kaptanoğlu, Charles Tator: Omurilik yaralanması sonrası nöral koruma stratejileri (Strategies for neuroprotection after spinal cord injury). Omurilik ve omurga cerrahisi. Editörler: M. Zileli, F. Özer. Bölüm:63, Sayfa:813-832, 2002, İzmir
 2. Charles Tator, Erkan Kaptanoğlu: Yaralanmış omuriliğin rejenerasyonu (Regeneration of the injured spinal cord). Omurilik ve omurga cerrahisi. Editörler: M. Zileli, F. Özer. Bölüm:65, Sayfa:841-866, 2002, İzmir
 3. Erkan Kaptanoğlu: Spinal enstrumantasyonda revizyon cerrahisi. Spinal Enstrumentasyon. Editör: Sait Naderi. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yayınları No:5, Bölüm:26, Sayfa:437-447, 2002, İzmir
 4. Erkan Kaptanoğlu: Torakal disk herniasyonu ve torakal dar kanal. Temel Nöroşirurji. Editörler: Aksoy K, Palaoğlu S, Pamir N, Tuncer R. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Cilt:2, Bölüm:114, Sayfa:1048-1055, 2005, Ankara
 5. Erkan Kaptanoğlu: Omurilik yaralanması ve patofizyolojisi. Temel Nöroşirurji. Editörler: Aksoy K, Palaoğlu S, Pamir N, Tuncer R. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Cilt:2, Bölüm:125, Sayfa:1144-1155, 2005, Ankara
 6. Erkan Kaptanoğlu: Periferik sinir Tamirinde Tüp Kullanımı. Periferik Sinir Cerrahisi. Editörler: N. Demircan, M. Zileli. Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları. Bölüm:10, Sayfa:137, 2008, Ankara
 7. Erkan Kaptanoğlu: Piriformis Sendromu. Periferik Sinir Cerrahisi. Editörler: N. Demircan, M. Zileli. Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları. Bölüm:21, Sayfa:337, 2008, Ankara
 8. Erkan Kaptanoğlu: Lomber Spondilolistezis, dekompresyon, füzyon. Enstrumentasyon ve Redüksiyon. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı. Editör: K. Koç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları. Bölüm:40, Sayfa:444-456, 2008, Ankara
 9. Erkan Kaptanoğlu: Başarısız bel cerrahisinde sonuç tahmini. Başa(ğ)rısız Bel cerrahisi. Editör: M. Hancı. Nobel Tıp Kitabevleri. Bölüm 13, Sayfa 135-139, 2010, İstanbul
 10. Erkan Kaptanoğlu: Lomber ve sakral omurgaya cerrahi yaklaşımlar ve fiksasyon yöntemleri. Temel Nöroşirurji. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Editör: E. Korfalı ve Mehmet Zileli. Bölüm:102, Sayfa:1429-1436, 2010, Ankara
 11. Erkan Kaptanoğlu: Omurilik yaralanmasının patofizyolojisi. Temel Nöroşirurji. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Editör: E. Korfalı ve Mehmet Zileli. Bölüm:118, Sayfa:1623-1635, 2010, Ankara
 12. Erkan Kaptanoğlu: Spondilolistezis Cerrahisi Komplikasyonları. Omurga cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon. Editörler: A. Şenel, S. Çaylı, S. Dalbayrak, C. Temiz, A. Aslantaş. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları. Bölüm:21, Sayfa:159-165, 2010, Ankara
 13. Erkan Kaptanoğlu: Osteoporotik vertebra kırıklarında enstrumantasyon. Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri. Editörler: A. Şenel, S. Çaylı, S. Dalbayrak, C. Temiz, A. Aslantaş. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:11. Bölüm 28, Sayfa:223-227, 2011, Ankara
 14. Ferhat Harman, Mehmet Yaman, Erkan Kaptanoğlu: Spinal travmada tromboemboliden korunma. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Editörler: M. Hancı, B. Erhan. İntertıp Yayınevi. Bölüm:49, Sayfa:429-432, 2012, İzmir
 15. Erkan Kaptanoğlu: Rejenerasyon ve kök hücre tedavileri. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Editörler: M. Hancı, B. Erhan. İntertıp Yayınevi. Bölüm:12, Sayfa:125-129, 2012, İzmir
 16. Erkan Kaptanoğlu: Lomber interlaminar ve foraminal mikrodiskektomi. Minimal invazif omurga cerrahisi, Güncel Yaklaşımlar. Editörler: A. Aslantaş, S. Dalbayrak, S. Şimşek, S. Çağlı, C. Kılınçer. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:13. Bölüm:11, Sayfa:116-126, 2012, Ankara
 17. Gökhan Yılmaz, Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Acil Hastanın Transportu. Editör: E. Kaptanoğlu. Editör yardımcıları: A. Kaptanoğlu, F. Türköz Çiner. Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınları-1. İntertıp yayınevi. Sayfa:5-13, 2013, Türkiye
 18. Ferhat Harman, Gökhan Yılmaz, Erkan Kaptanoğlu: Nöroşirurji Aciller. Editör: E. Kaptanoğlu. Editör yardımcıları: A. Kaptanoğlu, F. Türköz Çiner. Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınları-1. İntertıp yayınevi. Sayfa:163-173, 2013, Türkiye
 19. Erkan Kaptanoğlu, Mehmet Zileli: Sakrumun cerrahi anatomisi. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Üçüncü Baskı. Editörler: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Bölüm:7, Sayfa:73-84, 2014, İzmir
 20. Erkan Kaptanoğlu: Omurilik yaralanması sonrası nöral koruma stratejileri. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Üçüncü Baskı. Editörler: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Bölüm:70, Sayfa:849-858, 2014, İzmir
 21. Erkan Kaptanoğlu: Yaralanmış omuriliğin rejenerasyonu ve hücre tedavileri. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Üçüncü Baskı. Editörler: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Bölüm:72, Sayfa:865-872, 2014, İzmir
 22. Erkan Kaptanoğlu, Ayhan Attar, Mevci Özdemir: Omurilik yaralanmasında deneysel modeller: nöroproteksiyon ve rejenerasyon. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Üçüncü Baskı. Editörler: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Bölüm:73, Sayfa:873-884, 2014, İzmir
 23. Erkan Kaptanoğlu, Mehmet Zileli, Ferhat Harman: Spinopelvik fiksasyon. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Üçüncü Baskı. Editörler: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Bölüm:132, Sayfa:1657-1668, 2014, İzmir
 24. Erkan Kaptanoğlu: Omurga ve omurilik yaralanmasında gün sıfır. Gün Sıfır Travmatoloji. Editörler: M. Hancı, M. Uzan. Nobel Tıp Kitabevi. Sayfa 379-388, 2014, İstanbul
 25. Gökhan Çavuş, Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Malign spinal tümör tedavisinde beklenti nedir? Omurga ve omurilik tümörleri. Editörler: S. Dalbayrak, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16. Bölüm:20, Sayfa: 202-209, 2014, Ankara
 26. Murat Aydın, Erkan Kaptanoğlu: Malign omurga tümörlerinde cerrahi sonuçları. Omurga ve omurilik tümörleri. Editörler: S. Dalbayrak, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16. Bölüm:21, Sayfa: 210-225, 2014, Ankara
 27. Ferhat Harman, Davut Ceylan, Erkan Kaptanoğlu: Spinal tümörlerde palyatif yaklaşımlar. Omurga ve omurilik tümörleri. Editörler: S. Dalbayrak, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16. Bölüm:28, Sayfa:278-284, 2014, Ankara
 28. Cüneyt Temiz, Erkan Kaptanoğlu: Spinal implant Çeşitleri ve tanımlama. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Yardımcı Editör: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Bölüm:2, Sayfa:7-18, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 29. Erkan Kaptanoğlu: Spinal cerrahide kullanılan rod eğiciler. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Yardımcı Editör: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Bölüm:4, Sayfa:29-30, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 30. Aşkın Esen Hastürk, Erkan Kaptanoğlu: Posterior servikotorasik bileşke enstrumantasyonu. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Yardımcı Editör: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Bölüm:27, Sayfa:217-226, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 31. Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Torakal pedikül ve ekstrapediküler vida yerleştirme teknikleri. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Yardımcı Editör: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Bölüm:28, Sayfa:227-240, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 32. Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Lomber pedikül vida yerleştirme teknikleri. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Yardımcı Editör: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Bölüm:29, Sayfa:241-252, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 33. Ali Dalgıç, Erkan Kaptanoğlu: Omurga çektirme vidaları ve kullanım prensipleri. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Yardımcı Editör: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Bölüm:30, Sayfa:253-260, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 34. Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Sakrum vida yerleştirme teknikleri. Editör: Erkan Kaptanoğlu, Yardımcı Editör: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Bölüm:32, Sayfa:271-278, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 
ÇEVİRDİĞİ KİTAP BÖLÜMLERİ
 1. Gregory Thompson, Mick J. Perez-Cruet, Richerd G. Fessler (Türkçe’ye çeviri: Erkan Kaptanoğlu). Vertebroplasti ve kifoplasti: Endikasyonları, uygulanışı ve komplikasyonlardan kaçınma. Spinal Füzyon. Editör: Selçuk Palaoğlu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yayınları No:2, Sayfa:252-260, 2002, Ankara
 2. Larry T. Khoo, Sylvian Palmer, Daniel T. Laich, Richerd G. Fessler (Türkçe’ye çeviri: Erkan Kaptanoğlu). Minimal-İnvaziv Perkütan Posterior Lomber Interbody Füzyon. Spinal Füzyon. Editör: Selçuk Palaoğlu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yayınları. No:2, Sayfa:101-136, 2002, Ankara

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.