Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Background

Books and book chapters written

BOOKS EDITED
 1. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editor: Emre Acaroğlu. Page: 385, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 2. Omurga ve omurilik tümörleri. Editors: S. Dalbayrak, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16, 2014, Ankara
 3. Far lateral disk hernileri. Güncel Spinal Cerrahi Serisi Kitapları 2015/1, Editor: Erkan Kaptanoğlu Page: 172, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 4. Acil Hastaya Yaklaşım. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editors: Aslı Kaptanoğlu, Fuat Türköz Çiner. Yakındoğu Üniversitesi Yayınları-1, İntertıp Yayınevi, 2014, Turkey
 5. Spinal deformiteler. Editors: S. Dalbayrak, O. Yaman, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:18, 2015, Ankara
 6. Konus ve Kauda bölgesi Patolojileri. Güncel Spinal Cerrahi Serisi Kitapları 2017/02. Editor for the Issue: Doç. Dr. Hakan Emmez, Editor for the Series: Erkan Kaptanoğlu Page: 105, İntertıp Yayınevi, 2017, Ankara
 
BOOK CHAPTERS WRITTEN
 1. Erkan Kaptanoğlu, Charles Tator: Omurilik yaralanması sonrası nöral koruma stratejileri (Strategies for neuroprotection after spinal cord injury). Omurilik ve omurga cerrahisi. Editors: M. Zileli, F. Özer. Chapter:63, Page:813-832, 2002, Izmir
 2. Charles Tator, Erkan Kaptanoğlu:: Yaralanmış omuriliğin rejenerasyonu (Regeneration of the injured spinal cord). Omurilik ve omurga cerrahisi. Editors: M. Zileli, F. Özer. Chapter:65, Page:841-866, 2002, Izmir
 3. Erkan Kaptanoğlu: Spinal enstrumantasyonda revizyon cerrahisi. Spinal Enstrumentasyon. Editor: Sait Naderi. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yayınları No:5, Chapter:26, Page:437-447, 2002, Izmir
 4. Erkan Kaptanoğlu: Torakal disk herniasyonu ve torakal dar kanal. Temel Nöroşirurji. Editors: Aksoy K, Palaoğlu S, Pamir N, Tuncer R. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Volume:2, Chapter:114, Page:1048-1055, 2005, Ankara
 5. Erkan Kaptanoğlu: Omurilik yaralanması ve patofizyolojisi. Temel Nöroşirurji. Editors: Aksoy K, Palaoğlu S, Pamir N, Tuncer R. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Volume:2, Chapter:125, Page:1144-1155, 2005, Ankara
 6. Erkan Kaptanoğlu: Periferik sinir Tamirinde Tüp Kullanımı. Periferik Sinir Cerrahisi. Editors: N. Demircan, M. Zileli. Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları. Chapter:10, Page:137, 2008, Ankara
 7. Erkan Kaptanoğlu: Piriformis Sendromu. Periferik Sinir Cerrahisi. Editors: N. Demircan, M. Zileli. Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları. Chapter:21, Page:337, 2008, Ankara
 8. Erkan Kaptanoğlu: Lomber Spondilolistezis, dekompresyon, füzyon. Enstrumentasyon ve Redüksiyon. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı. Editor: K. Koç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları. Chapter:40, Page:444-456, 2008, Ankara
 9. Erkan Kaptanoğlu: Başarısız bel cerrahisinde sonuç tahmini. Başa(ğ)rısız Bel cerrahisi. Editor: M. Hancı. Nobel Tıp Kitabevleri. Chapter 13, Page 135-139, 2010, Istanbul
 10. Erkan Kaptanoğlu: Lomber ve sakral omurgaya cerrahi yaklaşımlar ve fiksasyon yöntemleri. Temel Nöroşirurji. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Editor: E. Korfalı ve Mehmet Zileli. Chapter:102, Page:1429-1436, 2010, Ankara
 11. Erkan Kaptanoğlu: Omurilik yaralanmasının patofizyolojisi. Temel Nöroşirurji. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Editor: E. Korfalı ve Mehmet Zileli. Chapter:118, Page:1623-1635, 2010, Ankara
 12. Erkan Kaptanoğlu: Spondilolistezis Cerrahisi Komplikasyonları. Omurga cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon. Editors: A. Şenel, S. Çaylı, S. Dalbayrak, C. Temiz, A. Aslantaş. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları. Chapter:21, Page:159-165, 2010, Ankara
 13. Erkan Kaptanoğlu: Osteoporotik vertebra kırıklarında enstrumantasyon. Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri. Editors: A. Şenel, S. Çaylı, S. Dalbayrak, C. Temiz, A. Aslantaş. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:11. Chapter 28, Page:223-227, 2011, Ankara
 14. Ferhat Harman, Mehmet Yaman, Erkan Kaptanoğlu: Spinal travmada tromboemboliden korunma. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Editors: M. Hancı, B. Erhan. İntertıp Yayınevi. Chapter:49, Page:429-432, 2012, Izmir
 15. Erkan Kaptanoğlu: Rejenerasyon ve kök hücre tedavileri. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Editors: M. Hancı, B. Erhan. İntertıp Yayınevi. Chapter:12, Page:125-129, 2012, Izmir
 16. Erkan Kaptanoğlu: Lomber interlaminar ve foraminal mikrodiskektomi. Minimal invazif omurga cerrahisi, Güncel Yaklaşımlar. Editors: A. Aslantaş, S. Dalbayrak, S. Şimşek, S. Çağlı, C. Kılınçer. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:13. Chapter:11, Page:116-126, 2012, Ankara
 17. Gökhan Yılmaz, Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Acil Hastanın Transportu. Editor: E. Kaptanoğlu. Editör yardımcıları: A. Kaptanoğlu, F. Türköz Çiner. Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınları-1. İntertıp yayınevi. Page:5-13, 2013, Turkey
 18. Ferhat Harman, Gökhan Yılmaz, Erkan Kaptanoğlu: Nöroşirurji Aciller. Editor: E. Kaptanoğlu. Editör yardımcıları: A. Kaptanoğlu, F. Türköz Çiner. Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınları-1. İntertıp yayınevi. Page:163-173, 2013, Turkey
 19. Erkan Kaptanoğlu, Mehmet Zileli: Sakrumun cerrahi anatomisi. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Third Edition. Editors: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Chapter:7, Page:73-84, 2014, Izmir
 20. Erkan Kaptanoğlu: Omurilik yaralanması sonrası nöral koruma stratejileri. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Third Edition. Editors: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Chapter:70, Page:849-858, 2014, Izmir
 21. Erkan Kaptanoğlu: Yaralanmış omuriliğin rejenerasyonu ve hücre tedavileri. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Third Edition. Editors: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Chapter:72, Page:865-872, 2014, Izmir
 22. Erkan Kaptanoğlu, Ayhan Attar, Mevci Özdemir: Omurilik yaralanmasında deneysel modeller: nöroproteksiyon ve rejenerasyon. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Üçüncü Baskı. Editors: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Chapter:73, Page:873-884, 2014, Izmir
 23. Erkan Kaptanoğlu, Mehmet Zileli, Ferhat Harman: Spinopelvik fiksasyon. Omurilik ve Omurga Cerrahisi-Üçüncü Baskı. Editors: M. Zileli, F. Özer. İntertıp Yayınevi. Chapter:132, Page:1657-1668, 2014, Izmir
 24. Erkan Kaptanoğlu: Omurga ve omurilik yaralanmasında gün sıfır. Gün Sıfır Travmatoloji. Editors: M. Hancı, M. Uzan. Nobel Tıp Kitabevi. Page 379-388, 2014, Istanbul
 25. Gökhan Çavuş, Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Malign spinal tümör tedavisinde beklenti nedir? Omurga ve omurilik tümörleri. Editors: S. Dalbayrak, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16. Chapter:20, Page: 202-209, 2014, Ankara
 26. Murat Aydın, Erkan Kaptanoğlu: Malign omurga tümörlerinde cerrahi sonuçları. Omurga ve omurilik tümörleri. Editors: S. Dalbayrak, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16. Chapter:21, Page: 210-225, 2014, Ankara
 27. Ferhat Harman, Davut Ceylan, Erkan Kaptanoğlu: Spinal tümörlerde palyatif yaklaşımlar. Omurga ve omurilik tümörleri. Editors: S. Dalbayrak, E. Kaptanoğlu, S. Şimşek, Ö. Ateş, A. Dalgıç. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16. Chapter:28, Page:278-284, 2014, Ankara
 28. Cüneyt Temiz, Erkan Kaptanoğlu: Spinal implant Çeşitleri ve tanımlama. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editor: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Chapter:2, Page:7-18, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 29. Erkan Kaptanoğlu: Spinal cerrahide kullanılan rod eğiciler. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editor: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Chapter:4, Page:29-30, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 30. Aşkın Esen Hastürk, Erkan Kaptanoğlu: Posterior servikotorasik bileşke enstrumantasyonu. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editor: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Chapter:27, Page:217-226, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 31. Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Torakal pedikül ve ekstrapediküler vida yerleştirme teknikleri. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editor: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Chapter:28, Page:227-240, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 32. Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Lomber pedikül vida yerleştirme teknikleri. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editor: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Chapter:29, Page:241-252, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 33. Ali Dalgıç, Erkan Kaptanoğlu: Omurga çektirme vidaları ve kullanım prensipleri. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editor: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Chapter:30, Page:253-260, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 34. Ferhat Harman, Erkan Kaptanoğlu: Sakrum vida yerleştirme teknikleri. Editor: Erkan Kaptanoğlu, Assistant Editor: Emre Acaroğlu. Spinal enstrumantasyon teknikleri. Chapter:32, Page:271-278, İntertıp Yayınevi, 2014, Ankara
 
BOOK CHAPTERS TRANSLATED
 1. Gregory Thompson, Mick J. Perez-Cruet, Richard G. Fessler (Translated to Turkish by Erkan Kaptanoğlu). Vertebroplasty and kyphoplasty: Indications, application and avoiding complications. Spinal Fusion. Editor: Selçuk Palaoğlu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yayınları No:2, Page:252-260, 2002, Ankara
 2. Larry T. Khoo, Sylvian Palmer, Daniel T. Laich, Richard G. Fessler (Translated to Turkish by Erkan Kaptanoğlu). Minimally Invasive Percutaneous Posterior Lumbar Interbody Fusion. Spinal Fusion. Editor: Selçuk Palaoğlu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yayınları. No:2, Page:101-136, 2002, Ankara

Randevu Al

En kısa sürede size dönüş yapacağız.